અડધી કોંગ્રેસ અમદાવાદમાં રહે છતાં અધુરી જીત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.