અડધુ રેલ મથક ગુજરાતમાં અને અડધું મહારાષ્ટ્રમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.