અદાણીનું જ્યા કારખાનું નથી ત્યાં ભાજપનું રૂ. 233 કરોડની ડીઝલ સબસિડી આપી કૌભાંડ, આ રહ્યા પુરાવા 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.