અધિકારીએ પુછ્યું તમે ત્રણ બાળકો પેદા જ કેમ કર્યા, નોટિસ આપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.