અનોખું બન્યું – જૈન સાધુને સોનાની રાખડી બાંધી, એક ગામે એક દિવસ પહેલાં રક્ષાબંધન ઉજવ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.