અમદાવાદના ગોતામાં આગ, 30 ફસાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.