અમદાવાદના ભાજપના ધારાસભ્યએ કાયદો ખિસ્સામાં મૂકી દીધો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.