અમદાવાદના મેયર બિજલ પટેલની ઉઘાડી લૂંટ,

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.