અમદાવાદના વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે 50 ફૂટ ઊંચું સરદારનું બાવલું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.