અમદાવાદનું ચૂંટણી લક્ષી બજેટ, પ્રજાના કામ કરતાં ખોટા ખર્ચામાં નાણાં વધુ વપરાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.