અમદાવાદમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડની ૧૪૦૦ જગ્યા માટે ફોર્મ લેવા બે કિલોમીટર લાઈન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.