અમદાવાદમાં ડોર ટુ ડોર સરવે દરમ્યાન તાવ-શરદીના 5000 દર્દી મળ્યા

During the Door-to-Door survey in Ahmedabad, 5000 fever-cold patients were found

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.