અમદાવાદમાં મોટી આગ ક્યાં લાગી હતી ? એનડીઆરએફની મદદ શા માટેે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.