અમદાવાદમાં યુધ્ધના ધોરણે ખાડા પુરવાનું તંત્રએ શરૂ કર્યુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.