અમદાવાદમાં વાહનોમાં નકલી HSRP નંબર પ્લેટ લગાવવાનું કૌભાંડ પકડાયું, 2 આરોપીઓની ધરપકડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.