અમદાવાદમાં 1600 લોકો સામે પાસા, અપહરણ વધ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.