અમદાવાદમાં 55 પશુઓને ટેગ નથી પહેરાવાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.