અમદાવાદ કલેક્ટર દબાણો દૂર કરવામાં નિષ્ફળ, માત્ર 24 સામે પગલાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.