અમદાવાદ જિલ્લામાં મતદાન જાગૃત્તિ માટે ૫ લાખ વાહનો પર સ્ટીકર લગાડાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.