અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસે 7 મહિનાથી વિરોધ પક્ષના નેતા નિયુક્ત કર્યા નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.