અમદાવાદ ભાજપના નેતાની કારની કાળી ફિલ્મ પોલીસે હઠાવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.