અમદાવાદ ભાજપનો આંતરિક જૂથવાદ, કોળીવાદ તરફ ધકેલાઈ ગયો  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.