અમદાવાદ શહેરમાં બે લગામ તંત્રનો બેફામ ભ્રષ્ટાચાર, ભાજપ નિષ્ફળ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.