અમદાવાદ સહિત રાજયમાં કોંગ્રેસ દ્વારા નોટબંધીના વિરોધમાં દેખાવો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.