અમદાવાદ હવાઈ મથકમાં કુતરા આવતાં આવશે તો એલાર્મ વાગશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.