અમદાવાદ હવે પશુનગરી નહીં રહે, પશુઓને દૂર કરવામાં આવી રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.