અમપાની ઢોર પકડવા ગયેલી ટીમ પર હુમલો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.