અમપામાં સુપર કમિશ્નર ને સુપર મેયર મળો, કામ થઈ જશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.