અમરેલી સભામાં રાજકીય મહિલાના કપડાં ફાડી નંખાયા છતાં પોલીસ દ્વારા કોઈ પગલાં નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.