અમિત શાહે જાહેર સુરક્ષાની મહત્વપૂર્ણ પરિયોજના ‘વિશ્વાસ’ અને ‘સાઇબર આશ્વત’નું લોકાર્પણ કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.