અમિત શાહે માહિતી છૂપાવી છતાં ચૂંટણી અધિકારીએ ઉમેદવારી પત્ર મંજૂર કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.