અમિત શાહ દીક્ષાંત પ્રવચન આપશે, શું દીક્ષા આપશે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.