અમીત શાહની મોટી હાર : ઝારખંડમાં ભાજપ 28 માંથી માત્ર બે આદિવાસી બેઠકો જીત્યો,

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.