અમે બંગડી પહેરી નથી એવું કોંગ્રેસે કહેતા ભાજપના ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવે કહ્યું હું આવું બોલ્યો જ નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.