અરવલ્લી જીલ્લામાં અત્ર-તત્ર-સર્વત્ર મેઘરાજાની ધબધબાટી 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.