અલ્પેશ ઠાકોરની ગુલાંટ સામે ઠાકોર સેના નારાજ, મુખ્ય પ્રધાને ભેદ ન ખોલ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.