અલ્પેશ ઠાકોરે કોંગ્રેસ સાથે ફરી દગો કર્યો, પોતે અપક્ષ ઉમેદવાર ઊભા રાખ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.