અલ્પેશ ઠાકોર કોંગ્રેસ માટે બીજા શંકરસિંહ બની રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.