અલ્પેશ ઠાકોર પોતાનો ઉમેદવાર ઊભો રાખી બળવો કરી કોંગ્રેસને હરાવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.