અશાંત વિસ્તારોમાં મિલકત વેચવા પર પ્રતિબંધ મૂકતા કાયદાને રાષ્ટ્રપતિએ મંજૂરી આપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.