અસલામત ગુજરાત, 13 હજાર મહિલાઓ ગુમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.