આગમાં પતિને એકલા મુકી નીચે ઉતરવાની પત્નીએ ના પાડી દીધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.