આગામી વિધાનસભા સત્રમાં ટેબલ પર અહેવાલ મૂકવામાં આવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.