આજ અડ્ડા બંધ પણ ભાજપના કયા નેતા દારૂના ગુનામાં પકડાયા ? 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.