આઝમ ખાન નું નિવેદન કાયદા મુજબ સ્વીકૃત નથી પૂર્વ IPS ઓફિસર ડી. જી.વણઝારા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.