આઠ લાખથી વધુ ઉમેદવારોની લોકરક્ષકની પરીક્ષા આપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.