આબુની નખીલેખમાં રેવદરના યુવક ડૂબ્યો, સારવાર હેઠળ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.