આર્થિક અનામત માટે બીએડ કોલેજોમાં 126 વિદ્યાર્થીઓએ અરજી કરવા છતાં માત્ર 65એ જ પ્રવેશ લીધો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.