આશાપુરા પરર્ફોકલે કંપની વિવાદ, કેમિકલ્સથી પાણી અને જમીનની ગુણવત્તામાં ઘટાડો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.