ઈતિહાસમાં રૂપાણી સરકારમાં MLAની સૌથી મોટી ખરીદી, પણ આ વિધાનસભાનું સત્ર બચી ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.